ClickCease
פרסום ברשת
לעסק שלך
הפקה ופרסום דיגיטלי במקום אחד
יותר זול
יותר איכותי
יותר מתקדם
  • כיסוי רחב של כל פלטפורמות פרסום
  • מערכת שותפים אישית בתחומכם
  • הפקת קמפיין ברמה הגבוהה ביותר ללא עלות
  • שיתופי פעולה אוטומטיים מתקדמים
  • ניטור החזר השקעה לפי ערוצים
  • מערכת איסוף לידים
    מהדור החדש
גלו כיצד מרוויחים יותר לקוחות

בפחות השקעה
ה-DNA שלנו
היום כחברת הזנק, למדנו להוריש את ה DNA שלנו
באמצעות הטמעת אוטומציה מלאה ואוטונומית של
העסק תחת מיתוג אישי משלכם – LABEL.
הפלטפורמה מתופעלת באופן עצמאי ע"י המפרסם
ובעלת יכולות גמישות לחלוטין בהתאמה להתנהגות
צרכנית לכל תחום שירות מתבקש תחת ניהולו
וסטאטוס עיסוקו (ניהולי, מכירתי, משימתי / תפעולי)
של כל עובד בחברה.
סביבה טכנולוגית מכילה אלמנטים וכלים טכנולוגיים
שיווקיים רבים ייחודיים לנו בלבד בניהול לידים,
פרסום, תפעול, רכש מדיה, מכירה וגביה שמייעלים
את ההתנהלות השוטפת עבור כלל הצדדים
הנקשרים בעסקה. (משווקים <<>> מפרסמים <<>>
צרכני קצה).
לצד תובנות ממגבלות פרסום הממומן, קידום אורגני ומחסומי מכירה וגביה אפשריים מול קהל מפרסמים, במרוצת השנים פיתחנו פלטפורמה המשמשת לסביבה טכנולוגית שיווקית, כעת ללא מתחרים, כפתרון בעל ערכים מוספים ויתרון תחרותי מובהק לתהליך הדיגיטליזציה המהירה של שוק הצריכה.

מטרתנו ליצור לקהל לקוחותינו סביבה טכנולוגית שיווקית שתחזיר החזרי השקעה מיידים במונחי ROI דרך ייעול ומינוף בתשומות ניהול שיווק, מכירה, תפעול וגביה, מתוך חסכון משמעותי בהשקעת משאבי זמן ומשאבים כלכליים בעסק.
קונטקט עוסקת בשיווק דיגיטלי של לקוחות מזה 10 שנים. בכל שלבי התפתחותנו נאלצנו לפתור אתגרים חשובים בקדמה, מכירה, תפעול, גבייה ופיתוח עסקי.
על מנת לבנות מערכת יחסי אמון הדדיים אנו מאמינים כי יש לעבוד עם קהל לקוחותינו רק על בסיס הצלחה הדדית ומתוך רווח נקי של לקוחותינו המפרסמים.
אנו מחפשים בעלי עסקים עם רצון ומוטיבציה להתפתח בשוק צריכה דיגיטלי תחת סביבה טכנולוגית שיווקית מתקדמת.
על מנת לבנות מערכת יחסי אמון הדדיים אנו מאמינים כי יש לעבוד עם קהל לקוחותינו רק על בסיס הצלחה הדדית ומתוך רווח נקי של לקוחותינו המפרסמים.

אנו מחפשים בעלי עסקים עם רצון ומוטיבציה להתפתח בשוק צריכה דיגיטלי תחת סביבה טכנולוגית שיווקית מתקדמת.