ClickCease
חוג רובוטיקה
הרשמה לשיעור ניסיון
חוגים כולל חוגי ניסיון יחלו להתקיים החל מיום ראשון 4.9.22 ניתן להירשם למפגש נסיון למועדים הקרובים בהם מתקיים החוג