ClickCease

תקנון ומדיניות פרטיות

תנאי המדיניות הפרטיות של תבל משכנתאות הם:

כל פרטים שמוגשים ישמרו על מנת לטפל בפנייה עתידית.

לפנייה למחיקת הפרטים יש לפנות בטלפון או במייל, וזה יבוצע תוך עשרה ימים.

טלפון: 073-705-4323 או דוא"ל שכתובתו: udi@tevell.com