הריביות האטרקטיביות במשק
טיפול מזורז לאחר קבלת מסמכים
מתאים גם למי שנדחה בבנק
כל הפתרונות בגיוס אשראי לעסקים
תחת קורת גג אחת
תשלום על בסיס גיוס אשראי בפועל
תשלום על בסיס גיוס אשראי
הריביות האטרקטיביות במשק
טיפול מזורז לאחר קבלת מסמכים
מתאים גם למי שנדחה בבנק
כל הפתרונות בגיוס אשראי לעסקים
תחת קורת גג אחת
בפיקוח
רשות שוק ההון
בישראל
הלוואה לטווח ארוך לתקופה של עד 20 שנה כנגד נכסים בפריסת אשראי עסקי. בריביות אטרקטיביות במיוחד.
העמדת אשראי לבעלי עסקים אשר קיבלו צ׳קים דחויים ורוצים להמירם למזומן. תזרים מזומנים מהיר בתנאים אטרקטיביים.
ניכיון צ׳קים
כלי מימוני ייחודי במינו לצורך העמדת אשראי קצר מועד כנגד חשבונותיהם של הלקוחות. לבקשות אשראי גדולות.
פקטורינג
שיפור תזרים מזומנים באמצעות ניכיון חלוקה לתשלומים דרך כרטיס אשראי. ללא מאמץ ובלי עמלות מיותרות.
ניכיון שוברי אשראי
כלי מימוני מתקדם לשיפור תזרים מזומנים כנגד ציוד כבד/רכבים/משאית וכו'. לגיוס נזילות לעסק בתנאים אטרקטיביים.
אשראי קצר מועד
אשראי ארוך מועד